Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P772531 | Lọc gió máy rải DF140CS

P772531 | Lọc gió máy rải DF140CS
Dùng cho máy rải Demag DF 140 CS

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Séc, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    244.2 mm (9.61 inch)
Inner Diameter    153.3 mm (6.04 inch)
Length    406 mm (15.98 inch)
Overall Length    418.7 mm (16.48 inch)
Bolt Hole Diameter 15 mm (0.59 inch)

P772531 | Lọc gió máy rải DF140CS
Dùng cho máy rải Demag DF 140 CS

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Séc, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    244.2 mm (9.61 inch)
Inner Diameter    153.3 mm (6.04 inch)
Length    406 mm (15.98 inch)
Overall Length    418.7 mm (16.48 inch)
Bolt Hole Diameter 15 mm (0.59 inch)


DONALDSON VIỆT NAM