Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P771573 | Lọc gió Donaldson (AF4149)

P771573 | Lọc gió Donaldson (AF4149)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ: Anh Quốc, có sẵn
Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    302.3 mm (11.90 inch)
Inner Diameter    190.8 mm (7.51 inch)
Length    450.1 mm (17.72 inch)
Overall Length    462.8 mm (18.22 inch)

P771573 | Lọc gió Donaldson (AF4149)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ: Anh Quốc, có sẵn
Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    302.3 mm (11.90 inch)
Inner Diameter    190.8 mm (7.51 inch)
Length    450.1 mm (17.72 inch)
Overall Length    462.8 mm (18.22 inch)


DONALDSON VIỆT NAM