Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

(P628327+P629469) Lọc gió lu Hamm 311D (AF26481; 2890655)

(P628327+P629469) Lọc gió lu Hamm 311D (AF26481; 2890655)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Mexico, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    190 mm (7.48 inch)
Inner Diameter    147 mm (5.79 inch)
Length    370 mm (14.57 inch)

(P628327+P629469) Lọc gió lu Hamm 311D (AF26481; 2890655)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Mexico, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    190 mm (7.48 inch)
Inner Diameter    147 mm (5.79 inch)
Length    370 mm (14.57 inch)


DONALDSON VIỆT NAM