Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

(P608676+P601560) | Lọc gió Donaldson (P612513)

(P608676+P601560) | Lọc gió Donaldson (P612513)
Dùng cho máy khoan LIEBHERR (10294938+10294939)

Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    331.7 mm (13.06 inch)
Width    205 mm (8.07 inch)
Height    284.6 mm (11.20 inch)

(P608676+P601560) | Lọc gió Donaldson (P612513)
Dùng cho máy khoan LIEBHERR (10294938+10294939)

Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    331.7 mm (13.06 inch)
Width    205 mm (8.07 inch)
Height    284.6 mm (11.20 inch)


DONALDSON VIỆT NAM