Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

(P608666+P601560) | Lọc gió lu Dynapac

(P608666+P601560) | Lọc gió lu Dynapac
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    331.7 mm (13.06 inch)
Width    203 mm (7.99 inch)
Height    186.6 mm (7.35 inch)

(P608666+P601560) | Lọc gió lu Dynapac
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    331.7 mm (13.06 inch)
Width    203 mm (7.99 inch)
Height    186.6 mm (7.35 inch)


DONALDSON VIỆT NAM