Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

(P608533+P600975) | Lọc gió Donaldson

(P608533+P600975) | Lọc gió Donaldson
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ US, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    249.5 mm (9.82 inch)
Width    148.3 mm (5.84 inch)
Height    181 mm (7.13 inch)

(P608533+P600975) | Lọc gió Donaldson
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ US, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    249.5 mm (9.82 inch)
Width    148.3 mm (5.84 inch)
Height    181 mm (7.13 inch)


DONALDSON VIỆT NAM