Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

(P606121+P607542) | Lọc gió Donaldson

(P606121+P607542) | Lọc gió Donaldson
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    310 mm (12.20 inch)
Efficiency Test Std    ISO 5011
Type    Primary

(P606121+P607542) | Lọc gió Donaldson
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    310 mm (12.20 inch)
Efficiency Test Std    ISO 5011
Type    Primary


DONALDSON VIỆT NAM