Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P580945 | Lọc dầu thủy lực (PARKER 937399Q)

P580945 | Lọc dầu thủy lực (PARKER 937399Q)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    114.3 mm (4.5 inch)
Inner Diameter    55.9 mm (2.2 inch)
Length    598.4 mm (23.56 inch)
Efficiency Beta 1000    12 micron

P580945 | Lọc dầu thủy lực (PARKER 937399Q)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    114.3 mm (4.5 inch)
Inner Diameter    55.9 mm (2.2 inch)
Length    598.4 mm (23.56 inch)
Efficiency Beta 1000    12 micron


DONALDSON VIỆT NAM