Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P569027 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson (320-07416)

P569027 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson (320-07416)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    80.6 mm (3.17 inch)
Thread Size    M94 x 3
Length    190.2 mm (7.49 inch)
Efficiency 99%    12 micron

P569027 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson (320-07416)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    80.6 mm (3.17 inch)
Thread Size    M94 x 3
Length    190.2 mm (7.49 inch)
Efficiency 99%    12 micron

Lọc dầu nhiên liệu P569027 thay thế:

320/07416 JCB   400/H9310 JCB   5207543 VALMET   52075740 VALMET   52075743 VALMET 5309493 KOMATSU  837079244 VALMET  837079245 VALMET  837079555 VALMET  837079556 VALME  837079695 AGCO  837079718 VALMET   837079726 AGCO 837079727 AGCO  837091128 AGCO 837091129 AGCO 837091138 AGCO 837091385 AGCO    837091436 AGCO    837091623 AGCO    837091624 AGCO 837091864 AGCO 90054661 LUNGBY    90054664 LUNGBY  KN40741 HIFI  P56-9027DONALDSON SK48591 SFSK48591-ECO-A SF SK48591-ECO-B SF  SK48591-ECO-SET SF    SK48591-SET SF    SN40670  SN40671 HIFI    SN40741 HIFI  V837079244 AGCO    V837079245 AGCO    V837079555 AGCO    V837079556 AGCO    V837079718 AGCO    V837086373 AGCO    V837091129 AGCO    V837091385 AGCO    V837091436 AGCO    V837091623 AGCO    V837091624 AGCO    V837091864 AGCO    WFU104440 WISMET   WFU104441 WISMET   X220184 DONALDSON   X220185 DONALDSON X220186 DONALDSON


DONALDSON VIỆT NAM