Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P558600 | Lọc nhiên liệu Komatsu (6610-72-8600)

P558600 | Lọc nhiên liệu Komatsu (6610-72-8600)
Dùng cho máy ủi Komatsu D75S (6610-72-8600)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ: Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    126.49 mm (4.98 inch)
Inner Diameter    24.89 mm (0.98 inch)
Length    234.95 mm (9.25 inch)

P558600 | Lọc nhiên liệu Komatsu (6610-72-8600)
Dùng cho máy ủi Komatsu D75S (6610-72-8600)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ: Indonesia

Lọc nhiên liệu P558600 thay thế:
13909Y KOMATSU 33169 WIX 6110-71-6130 KOMATSU 6110-71-8600 KOMATSU 6110-72-6130 KOMATSU 6610-70-8603 KOMATSU 6610-71-8600 KOMATSU 6610-72-8600 KOMATSU FF205 FLEETGUARD KF1547 AMC L3519F LUBERFINER P558600 DONALDSON P779298 DONALDSON PF811 BALDWIN

Lọc nhiên liệu P558600 dùng cho:
KOMATSU D-Serie D 445A-1 Cummins VTA 1710
KOMATSU D-Serie D 455A Cummins
KOMATSU D-Serie D 455AS-1 Cummins VTA 1710
KOMATSU D-Serie D 55 S-2 NHC 4-C1
KOMATSU D-Serie D 60 A.P.PL.S6 Serie 2001- NH 220-C
KOMATSU D-Serie D 65 A.P.PL.S6 Serie 2001- NH 220-C
KOMATSU D-Serie D 75 S-2 Serie 1004- NH220C1
KOMATSU D-Serie D 75 S-3 Serie 7001- NTO-6-C1


DONALDSON VIỆT NAM