Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P556245 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson

P556245 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson

Dùng cho động cơ Caterpillar, Perkins (1712202)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

 

Thông số kỹ thuât:

Outer Diameter: 87.5 mm (3.44 inch)

Inner Diameter: 19 mm (0.81 inch)

Length: 71.2 mm (2.8 inch)

Efficiency 99%: 14 micron

P556245 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson

Dùng cho động cơ Caterpillar, Perkins (1712202)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

 

Thông số kỹ thuât:

Outer Diameter: 87.5 mm (3.44 inch)

Inner Diameter: 19 mm (0.81 inch)

Length: 71.2 mm (2.8 inch)

Efficiency 99%: 14 micron


DONALDSON VIỆT NAM