Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P552561 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson (ME035393)

P552561 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson (ME035393)
Dùng cho xe nâng MITSUBISHI, CATERPILLAR

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter   94 mm (3.70 inch)
Thread Size    M20 x 1.5
Length    125 mm (4.92 inch)
Gasket OD    62 mm (2.44 inch)
Gasket ID    54 mm (2.13 inch)
Efficiency 99%   30 micron

P552561 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson (ME035393)
Dùng cho xe nâng MITSUBISHI, CATERPILLAR

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter   94 mm (3.70 inch)
Thread Size    M20 x 1.5
Length    125 mm (4.92 inch)
Gasket OD    62 mm (2.44 inch)
Gasket ID    54 mm (2.13 inch)
Efficiency 99%    30 micron
Primary Application: MITSUBISHI ME035393


DONALDSON VIỆT NAM