Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P552100 | Lọc dầu động cơ Donaldson

P552100 | Lọc dầu động cơ Donaldson
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    118 mm (4.65 inch)
Thread Size    1 5/8-12 UN
Length    260 mm (10.24 inch)
Gasket OD    110 mm (4.33 inch)
Gasket ID    98 mm (3.86 inch)
Efficiency 99%    21 micron

P552100 | Lọc dầu động cơ Donaldson
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    118 mm (4.65 inch)
Thread Size    1 5/8-12 UN
Length    260 mm (10.24 inch)
Gasket OD    110 mm (4.33 inch)
Gasket ID    98 mm (3.86 inch)
Efficiency 99%    21 micron


DONALDSON VIỆT NAM