Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P552024 | Lọc nhiên liệu thô Racor (2020PM)

P552024 | Lọc nhiên liệu thô Racor (2020PM)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    108.5 mm (4.27 inch)
Inner Diameter    21 mm (0.83 inch)
Length    247.9 mm (9.76 inch)
Efficiency 90%    30 micron

P552024 | Lọc nhiên liệu thô Racor (2020PM)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Lọc nhiên liệu P552024 thay thế:
CATERPILLAR 1346307
HITACHI    4448737
JOHN DEERE RE171321


DONALDSON VIỆT NAM