Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P552023 | Lọc nhiên liệu thô Racor (2020SM)

P552023 | Lọc nhiên liệu thô Racor (2020SM)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    108.5 mm (4.27 inch)
Inner Diameter    2 mm (0.83 inch)
Length    247.9 mm (9.76 inch)
Efficiency 90%    30 micron

P552023 | Lọc nhiên liệu thô Racor (2020SM)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Lọc nhiên liệu P552023 thay thế:
CATERPILLAR    4P7384

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    108.5 mm (4.27 inch)
Inner Diameter    21 mm (0.83 inch)
Length    247.9 mm (9.76 inch)
Efficiency 90%    2 micron


DONALDSON VIỆT NAM