Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P552013 | Lọc tách nước Racor (2010SM)

P552013 | Lọc tách nước Racor (2010SM)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    84.61 mm (3.33 inch)
Inner Diameter    16 mm (0.63 inch)
Length    69.2 mm (2.72 inch)
Efficiency 50%    2 micron

P552013 | Lọc tách nước Racor (2010SM)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    84.61 mm (3.33 inch)
Inner Diameter    16 mm (0.63 inch)
Length    69.2 mm (2.72 inch)
Efficiency 50%    2 micron


DONALDSON VIỆT NAM