Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

(P552010, P552013, P552014, P502608) | Lọc dầu nhiên liệu Racor Model F500G

(P552010, P552013, P552014, P502608) | Lọc dầu nhiên liệu Racor Model F500G
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    84.6 mm (3.33 inch)
Inner Diameter    16 mm (0.63 inch)
Length    69.2 mm (2.72 inch)
Efficiency 99%    10 micron

(P552010, P552013, P552014, P502608) | Lọc dầu nhiên liệu Racor Model F500G
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    84.6 mm (3.33 inch)
Inner Diameter    16 mm (0.63 inch)
Length    69.2 mm (2.72 inch)
Efficiency 99%    10 micron


DONALDSON VIỆT NAM