Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P551352 | Lọc nhớt JOHN DEERE (RE59754)

P551352 | Lọc nhớt JOHN DEERE (RE59754)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    94 mm (3.70 inch)
Thread Size 1 1/2-16 UN
Length    140 mm (5.51 inch)
Gasket OD 96 mm (3.78 inch)
Gasket ID 82 mm (3.23 inch)
Efficiency 99%    48 micron

P551352 | Lọc nhớt JOHN DEERE (RE59754)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    94 mm (3.70 inch)
Thread Size 1 1/2-16 UN
Length    140 mm (5.51 inch)
Gasket OD 96 mm (3.78 inch)
Gasket ID 82 mm (3.23 inch)
Efficiency 99%    48 micron


DONALDSON VIỆT NAM