Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P551348 | Lọc dầu thủy lực CAT (093-7521)

P551348 | Lọc dầu thủy lực CAT (093-7521)
Dùng cho động cơ CATERPILLAR (093-7521)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    93 mm
Thread Size    1 1/8-16 UN
Length    173 mm
Gasket OD   71 mm
Gasket ID    51 mm
Efficiency Beta 2  16 micron
Primary App MITSUBISHI C45702411

P551348 | Lọc dầu thủy lực CAT (093-7521)
Dùng cho động cơ CATERPILLAR (093-7521)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Lọc thủy lực P551348 dùng cho:
CATERPILLAR  311C-U MITSUBISHI
CATERPILLAR 312B PERKINS
CATERPILLAR 312D (L) CATERPILLAR C4.2 ACERT
CATERPILLAR  314C CATERPILLAR 3064
CATERPILLAR  314C CATERPILLAR 3145
CATERPILLAR  315CL CATERPILLAR 3046
CATERPILLAR  317 BLN MITSUBISHI 3046
CATERPILLAR 318B
CATERPILLAR  318C
CATERPILLAR  319D L,LN 2008- C4.2 ACERT
CATERPILLAR  320C
CATERPILLAR  320B SERIE 6DN,8FN,7JR,6LW,2ES,1ZS CATERPILLAR 3116
CATERPILLAR  320C-LU
CATERPILLAR  320CL SERIE GLA02207-
CATERPILLAR  320E C6.6 MOTOR
CATERPILLAR  321 D
CATERPILLAR  321BL PERKINS
CATERPILLAR  321C,CR CATERPILLAR 3066TA
CATERPILLAR  322B SERIE 6DN,8FN,7JR,6KW,2ES,1ZS CATERPILLAR 3116
CATERPILLAR  322B-LN SERIE 1ZS942
CATERPILLAR  322C EMR - MAR1 MOTOR 3126
CATERPILLAR  322C-LN SERIE BFK
CATERPILLAR  322C-LN SERIE EMR147
CATERPILLAR  323 E (L) Caterpillar C 6.6 Acert
CATERPILLAR  323 E 2011- C6.6 ACERT
CATERPILLAR  323DL SERIE BYM1- C6.4
CATERPILLAR  323DL SERIE CYD1-
CATERPILLAR 323DL,DLN,DS -2005
CATERPILLAR  324
CATERPILLAR  324 E 2012- Caterpilar C7.1 ACERT
CATERPILLAR  324 E,LN 2011- C7.1 ACERT
CATERPILLAR  324D,D-LN CATERPILLAR C7
CATERPILLAR  325 F
CATERPILLAR  325B SERIE 6DN,8FN,7JR,6LW,2ES,1ZS CATERPILLAR 3116
CATERPILLAR  325C
CATERPILLAR  325C LN SERIE CSJ1 CATERPILLAR 3126B
CATERPILLAR  325D
CATERPILLAR  325D C7C1-
CATERPILLAR  325DLN,DL 2006- CATERPILLAR
CATERPILLAR 328D-LCR 2007- CATERPILLAR C7 ACERT
CATERPILLAR  329D-(LN) 2008- CATERPILLAR C7 ACERT
CATERPILLAR  330C (L,LN) CATERPILLAR C9 CGZ1
CATERPILLAR  330D RAS1 - ERN1-up C9
CATERPILLAR  330D,L SERIE RAS00542 CATERPILLAR C9
CATERPILLAR  345B
CATERPILLAR  345C C13 MHX1-UP
CATERPILLAR  345D C13 MHX1-up
CATERPILLAR 906H 3044C DIT
MITSUBISHI MS-Serie MS 110-5 -Serie 1170 Mitsubishi 4D30CT
MITSUBISHI MS-Serie MS 110-5 Serie 1171- Mitsubishi 4D31CT
MITSUBISHI MS-Serie MS 110L-5 -Serie 279 Mitsubishi 4D30CT
MITSUBISHI MS-Serie MS 110L-5 Serie 280- Mitsubishi 4D31CT
MITSUBISHI MS-Serie MS 120 Serie 101-1582 Mitsubishi 6DS70C
MITSUBISHI MS-Serie MS 120 Serie 1583- Mitsubishi 6DS70C
MITSUBISHI MS-Serie MS 120-2 -Serie 3310 Mitsubishi 6D14C
MITSUBISHI MS-Serie MS 120-2 Serie 3311- Mitsubishi 6D14C
MITSUBISHI MS-Serie MS 120-8 Mitsubishi 6D14C
MITSUBISHI MS-Serie MS 140 Serie 1004- Mitsubishi 6DS70C
MITSUBISHI MS-Serie MS 140 Serie 101-1004 Mitsubishi 6DS70C


DONALDSON VIỆT NAM