Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P551062 | Lọc nhiên liệu sơ cấp (61507641)

P551062 | Lọc nhiên liệu sơ cấp (61507641)
Dùng cho máy khoan Sandvik DT621 (51.12503-0062) (51125030062)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Germany, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 50 mm (1.97 inch)
Length: 41 mm (1.61 inch)
Gasket OD: 55 mm (2.17 inch)
Gasket ID: 50 mm (1.97 inch)

P551062 | Lọc nhiên liệu sơ cấp (61507641)
Dùng cho máy khoan Sandvik DT621 (51.12503-0062) (51125030062)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Germany, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 50 mm (1.97 inch)
Length: 41 mm (1.61 inch)
Gasket OD: 55 mm (2.17 inch)
Gasket ID: 50 mm (1.97 inch)


DONALDSON VIỆT NAM