Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550904 | Lọc dầu máy phát điện Iveco (29926620)

P550904 | Lọc dầu máy phát điện Iveco (29926620)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Síp, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    98 mm (3.86 inch)
Thread Size    M16 x 1.5
Length    195.5 mm (7.70 inch)
Gasket OD    72 mm (2.83 inch)
Gasket ID    62 mm (2.44 inch)
Efficiency 99%    30 micron

P550904 | Lọc dầu máy phát điện Iveco (29926620)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Síp, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    98 mm (3.86 inch)
Thread Size    M16 x 1.5
Length    195.5 mm (7.70 inch)
Gasket OD    72 mm (2.83 inch)
Gasket ID    62 mm (2.44 inch)
Efficiency 99%    30 micron


DONALDSON VIỆT NAM