Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550763 | Lọc dầu động cơ (HU947/1z-2)

P550763 | Lọc dầu động cơ (HU947/1z-2)
Dùng cho máy rải Dmag 140C, Dmag 140CS

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Germany, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    83 mm (3.27 inch)
Inner Diameter    24 mm (0.94 inch)
Length    193 mm (7.60 inch)
Efficiency 99%    40 micron
Style    Cartridge

P550763 | Lọc dầu động cơ (HU947/1z-2)
Dùng cho máy rải Dmag 140C, Dmag 140CS

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Germany, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    83 mm (3.27 inch)
Inner Diameter    24 mm (0.94 inch)
Length    193 mm (7.60 inch)
Efficiency 99%    40 micron
Style    Cartridge


DONALDSON VIỆT NAM