Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550719 | Lọc dầu động cơ Komatsu D21P

P550719 | Lọc dầu động cơ Komatsu D21P
Dùng cho máy ủi Komatsu D21P, D31P

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter   95 mm
Thread Size   1-12 UN
Length   107 mm
Gasket OD    71 mm
Gasket ID    62 mm
Primary Application: KOMATSU 600-211-4241

P550719 | Lọc dầu động cơ Komatsu D21P
Dùng cho máy ủi Komatsu D21P, D31P

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    95 mm (3.74 inch)
Thread Size    1-12 UN
Length    107 mm (4.21 inch)
Gasket OD    71 mm (2.80 inch)
Gasket ID    62 mm (2.44 inch)
Efficiency 99%    40 micron
Primary Application: KOMATSU 600-211-4241


DONALDSON VIỆT NAM