Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550702 | Lọc hồi thủy lực Hitachi (HF6319)

P550702 | Lọc hồi thủy lực Hitachi (HF6319)
Dùng cho máy xúc Hitachi, Sumitomo SH220, SH330

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    149.9 mm (5.90 inch)
Inner Diameter    110.2 mm (4.34 inch)
Length    450 mm (17.72 inch)
Efficiency Beta 200    18 micron
Efficiency Beta 1000    23 micron

P550702 | Lọc hồi thủy lực Hitachi (HF6319)
Dùng cho máy xúc Hitachi, Sumitomo SH220, SH330

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Lọc hồi thủy lực P550702 thay thế:
04050731 HITACHI 04180416 HITACHI 04206705 HITACHI 04219713 HITACHI 04325820 HITACHI 07063-01210 KOMATSU 1041-00130 SAMSUNG 178-61-14160 KOMATSU 205-60-51430 KOMATSU 24046Z18P KOBELCO 24046Z73 KOBELCO 2446R331F1 KOBELCO 2474-9404A DAEWOO IND. 30981-20060 KAWASAKI 335G0531 JCB 4050731 HITACHI 4180416 HITACHI 4206705 HITACHI 421-43-27920 KOMATSU 4219713 HITACHI 4325820 HITACHI 51654 WIX H2727 SAKURA HD15174 MANN HD15174X MANN HD15174/1X MANN HF28909 FLEETGUARD HF6319 FLEETGUARD HF7840 FLEETGUARD HF7923 FLEETGUARD HF7953 FLEETGUARD L4050731 HITACHI L4180416 HITACHI L4206705 HITACHI L4219713 HITACHI L4325820 HITACHI P173237 DONALDSON P550702 DONALDSON P551210 DONALDSON P551333 DONALDSON PT8366 BALDWIN PT8383 BALDWIN PT8896 BALDWIN PT8909 BALDWIN YN50V00001P1 KOBELCO

Lọc hồi thủy lực P550702 dùng cho:
HITACHI EX200-1 HITACHI EX200-2 HITACHI EX200-2 HITACHI EX200-3 HITACHI EX200-3 HITACHI EX200-5 HITACHI EX200LC-3 HITACHI EX200LC-5 HITACHI EX210H-5 HITACHI EX210LC-5 HITACHI EX210LCH-5 HITACHI EX215 HITACHI EX215LC HITACHI EX220-1 HITACHI EX220-2 HITACHI EX220-2 HITACHI EX220-3 HITACHI EX220-5 HITACHI EX220LC-5 HITACHI EX225USR HITACHI EX225USR HITACHI EX230H-5 HITACHI EX230LCH-5 HITACHI EX255 HITACHI EX255 HITACHI EX255 HITACHI EX255EL HITACHI EX255LC HITACHI EX270-1 HITACHI EX270-2 HITACHI EX270-5 HITACHI EX270H-5 HITACHI EX280 HITACHI EX280H-5 HITACHI EX285 HITACHI EX285 HITACHI EX285 HITACHI EX285LC HITACHI EX300-1 HITACHI EX300-2 HITACHI EX300-2 HITACHI EX300-3 HITACHI EX300-3C HITACHI EX300-5 HITACHI EX300-5 HITACHI EX300LC-5 HITACHI EX310H-3C HITACHI EX310H-3C HITACHI EX330-5 HITACHI EX330LC-5 HITACHI EX33MUHITACHI EX35-5 HITACHI EX35-5 HITACHI EX35-5 HITACHI EX350H-5 HITACHI EX350LCH-5 HITACHI EX350LCK-5 HITACHI EX370-5 HITACHI EX370H-5 HITACHI EX370HD-5 HITACHI EX380H-5 HITACHI EX40 HITACHI EX400-1 HITACHI EX400LC HITACHI EX400LC-3 HITACHI EX400LE HITACHI EX450-3 HITACHI EX455 HITACHI EX455BEH HITACHI EX455LCH HITACHI EX60WD HITACHI EX70 HITACHI EX750-5 HITACHI EX800 HITACHI EX800H-5 HITACHI FH450.3 HITACHI HX220B HITACHI KH100 HITACHI KH100-2 HITACHI KH125-2 HITACHI KH125-3 HITACHI KH150-2 HITACHI KH150-3 HITACHI KH180-3 HITACHI KH230-3 HITACHI ZX800 HITACHI ZX850 KOBELCO SK200-5 SUMITOMO SH220-3 SUMITOMO SH220HD-3 SUMITOMO SH220LC-3 SUMITOMO SH240-3


DONALDSON VIỆT NAM