Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550576 | Lọc điều khiển Donaldson (2449041)

P550576 | Lọc điều khiển Donaldson (2449041)
Dùng cho máy xúc Hyndai, Doosan, Volvo

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    42.5 mm (1.67 inch)
Inner Diameter    21.5 mm (0.85 inch)
Length    83.5 mm (3.29 inch)
Efficiency Beta 2    17 micron

P550576 | Lọc điều khiển Donaldson (2449041)
Dùng cho máy xúc Hyndai, Doosan, Volvo

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    42.5 mm (1.67 inch)
Inner Diameter    21.5 mm (0.85 inch)
Length    83.5 mm (3.29 inch)
Efficiency Beta 2    17 micron


DONALDSON VIỆT NAM