Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550463 | Lọc dầu nhiên liệu thô Donaldson (FS19536)

P550463 | Lọc dầu nhiên liệu thô Donaldson (FS19536)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Mexico, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    97 mm (3.82 inch)
Inner Diameter    16.8 mm (0.66 inch)
Length    171.2 mm (6.74 inch)
Efficiency 99%    12 micron

P550463 | Lọc dầu nhiên liệu thô Donaldson (FS19536)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Mexico, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    97 mm (3.82 inch)
Inner Diameter    16.8 mm (0.66 inch)
Length    171.2 mm (6.74 inch)
Efficiency 99%    12 micron

Lọc dầu nhiên liệu thô P550463 thay thế:
FF5369 FLEETGUARD FF5369W FLEETGUARD FS19536 FLEETGUARD P550463 DONALDSON SN40540 HIFI SN5278 HIFI


DONALDSON VIỆT NAM