Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550453 | Lọc dầu động cơ (A5411840225) (HU12140x)

P550453 | Lọc dầu động cơ (A5411840225) (HU12140x)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Bulgaria, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    121 mm (4.76 inch)
Inner Diameter    45 mm (1.77 inch)
Length    299 mm (11.77 inch)
Efficiency 99%    40 micron

P550453 | Lọc dầu động cơ (A5411840225) (HU12140x)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Bulgaria, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    121 mm (4.76 inch)
Inner Diameter    45 mm (1.77 inch)
Length    299 mm (11.77 inch)
Efficiency 99%    40 micron


DONALDSON VIỆT NAM