Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550451 | Lọc dầu động cơ (51.05504-0096)

P550451 | Lọc dầu động cơ (51.05504-0096)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Germany, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    82 mm (3.23 inch)
Inner Diameter    38 mm (1.50 inch)
Length    200 mm (7.87 inch)
Efficiency 99%    40 micron
Primary Application: MAN 51055040096

P550451 | Lọc dầu động cơ (51.05504-0096)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Germany, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    82 mm (3.23 inch)
Inner Diameter    38 mm (1.50 inch)
Length    200 mm (7.87 inch)
Efficiency 99%    40 micron
Primary Application: MAN 51055040096


DONALDSON VIỆT NAM