Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550378 | Lọc dầu động cơ Mitsubishi (ME034605)

P550378 | Lọc dầu động cơ Mitsubishi (ME034605)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ: Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    110 mm (4.33 inch)
Inner Diameter    19 mm (0.75 inch)
Length    192 mm (7.56 inch)
Gasket OD    44.5 mm (1.75 inch)
Gasket ID    34.5 mm (1.36 inch)
Efficiency 50%    25 micron

P550378 | Lọc dầu động cơ Mitsubishi (ME034605)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ: Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    110 mm (4.33 inch)
Inner Diameter    19 mm (0.75 inch)
Length    192 mm (7.56 inch)
Gasket OD    44.5 mm (1.75 inch)
Gasket ID    34.5 mm (1.36 inch)
Efficiency 50%    25 micron


DONALDSON VIỆT NAM