Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550342 | Lọc nhớt máy phát điện Iveco (1902102)

P550342 | Lọc nhớt máy phát điện Iveco (1902102)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Síp, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    109 mm (4.29 inch)
Thread Size    M30 x 2
Length    230 mm (9.06 inch)
Gasket OD    103 mm (4.06 inch)
Gasket ID    92 mm (3.62 inch)
Efficiency 50%    12 micron

P550342 | Lọc nhớt máy phát điện Iveco (1902102)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Síp, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    109 mm (4.29 inch)
Thread Size    M30 x 2
Length    230 mm (9.06 inch)
Gasket OD    103 mm (4.06 inch)
Gasket ID    92 mm (3.62 inch)
Efficiency 50%    12 micron


DONALDSON VIỆT NAM