Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550268 | Lọc dầu thủy lực Donaldson

P550268 | Lọc dầu thủy lực Donaldson (89675429)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    96 mm (3.78 inch)
Thread Size 3/4 BSP/G
Length    144 mm (5.67 inch)
Gasket OD 72 mm (2.83 inch)
Gasket ID 62 mm (2.44 inch)
Efficiency Beta 2 10 micron

P550268 | Lọc dầu thủy lực Donaldson (89675429)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    96 mm (3.78 inch)
Thread Size 3/4 BSP/G
Length    144 mm (5.67 inch)
Gasket OD 72 mm (2.83 inch)
Gasket ID 62 mm (2.44 inch)
Efficiency Beta 2 10 micron


DONALDSON VIỆT NAM