Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550225 | Lọc dầu nhiên liệu Hino (23304EV060)

P550225 | Lọc dầu nhiên liệu Hino (23304EV060)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    84.1 mm (3.31 inch)
Thread Size    3/4-16
Length    100.1 mm (3.94 inch)
Gasket OD    62.99 mm (2.48 inch)
Gasket ID    52.83 mm (2.08 inch)
Efficiency 50%    10 micron

P550225 | Lọc dầu nhiên liệu Hino (23304EV060)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    84.1 mm (3.31 inch)
Thread Size    3/4-16
Length    100.1 mm (3.94 inch)
Gasket OD    62.99 mm (2.48 inch)
Gasket ID    52.83 mm (2.08 inch)
Efficiency 50%    10 micron


DONALDSON VIỆT NAM