Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550026 | Lọc nhiên liệu Hitachi KH180-3

P550026 | Lọc nhiên liệu Hitachi KH180-3
Dùng cho động cơ HITACHI, HINO, ISUZU

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    73.91 mm
Inner Diameter    16 mm
Length    105.41 mm
Efficiency 99%    30 micron
Primary Application: ISUZU 99885111940

P550026 | Lọc nhiên liệu Hitachi KH180-3
Dùng cho động cơ HITACHI, HINO, ISUZU

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    73.91 mm (2.91 inch)
Inner Diameter    16 mm (0.63 inch)
Length    105.41 mm (4.15 inch)
Efficiency 99%    30 micron
Primary Application: ISUZU 99885111940


DONALDSON VIỆT NAM