Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P549644 | Lọc gió Donaldson (AF549644)

P549644 | Lọc gió Donaldson (AF549644)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    281.6 mm (11.09 inch)
Inner Diameter    172.3 mm (6.78 inch)
Length    384.8 mm (15.15 inch)

P549644 | Lọc gió Donaldson (AF549644)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    281.6 mm (11.09 inch)
Inner Diameter    172.3 mm (6.78 inch)
Length    384.8 mm (15.15 inch)


DONALDSON VIỆT NAM