Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P543107 | Lọc gió điều hoà CATERPILLAR (121-2760)

P543107 | Lọc gió điều hoà CATERPILLAR (121-2760)

Dùng cho ô tô CATERPILLAR 773E (1212760)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

 

Thông số kỹ thuật:

Length: 445.4 mm (17.54 inch)

Width: 152.4 mm (6.00 inch)

Height: 55.7 mm (2.19 inch)

Efficiency: 98.5

Efficiency Test Std: ISO 5011

Primary Application: CATERPILLAR 8C9657

P543107 | Lọc gió điều hoà CATERPILLAR (121-2760)

Dùng cho ô tô CATERPILLAR 773E (1212760)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

 

Lọc gió cabin P543107 thay thế:

46825 WIX

87246N NELSON

8C9657 CATERPILLAR

AF25659 FLEETGUARD

AF55789 FLEETGUARD

P543107 DONALDSON

PA3782 BALDWIN

SC90016 HIRSCHI/JURA

SKL46064 SF

STL072 BUSSE & KUNTZE


DONALDSON VIỆT NAM