Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P506086 | Lọc dầu tách khí Donaldson (AS2474)

P506086 | Lọc dầu tách khí Donaldson (AS2474)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 76 mm (2.99 inch)
Thread Size: M16 x 1.5
Length: 120 mm (4.72 inch)
Gasket OD: 70.2 mm (2.76 inch)
Gasket ID: 60.5 mm (2.38 inch)

P506086 | Lọc dầu tách khí Donaldson (AS2474)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 76 mm (2.99 inch)
Thread Size: M16 x 1.5
Length: 120 mm (4.72 inch)
Gasket OD: 70.2 mm (2.76 inch)
Gasket ID: 60.5 mm (2.38 inch)


DONALDSON VIỆT NAM