Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P506079 | Lọc gió điều hòa Toyota (8713952020)

P506079 | Lọc gió điều hòa Toyota (8713952020)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Length    217 mm (8.54 inch)
Width    191 mm (7.52 inch)
Height    20 mm (0.79 inch)
Efficiency    99.9
Primary Application    TOYOTA 8713952020

P506079 | Lọc gió điều hòa Toyota (8713952020)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Length    217 mm (8.54 inch)
Width    191 mm (7.52 inch)
Height    20 mm (0.79 inch)
Efficiency    99.9
Primary Application    TOYOTA 8713952020


DONALDSON VIỆT NAM