Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P506065 | Lọc gió NISSAN NAVARA (16546EB70A)

P506065 | Lọc gió NISSAN NAVARA (16546EB70A)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    264 mm (10.39 inch)
Width    188 mm (7.40 inch)

P506065 | Lọc gió NISSAN NAVARA (16546EB70A)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    264 mm (10.39 inch)
Width    188 mm (7.40 inch)


DONALDSON VIỆT NAM