Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P505982 | Lọc nhiên liệu thô Volvo (R260P)

P505982 | Lọc nhiên liệu thô Volvo (R260P)
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ: Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    96 mm (3.78 inch)
Thread Size    1-14
Length    140 mm (5.51 inch)
Efficiency 50%    10 micron
Efficiency 95%    25 micron

P505982 | Lọc nhiên liệu thô Volvo (R260P)
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ: Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    96 mm (3.78 inch)
Thread Size    1-14
Length    140 mm (5.51 inch)
Efficiency 50%    10 micron
Efficiency 95%    25 micron


DONALDSON VIỆT NAM