Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P505957 | Lọc dầu nhiên liệu Volvo (11110474)

P505957 | Lọc dầu nhiên liệu Volvo (11110474)
Hãng sản xuât: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông sô kỹ thuật:
Outer Diameter    109 mm (4.29 inch)
Thread Size    1-14
Length    204 mm (8.03 inch)
Efficiency 50%    3 micron
Efficiency 95%    14 micron

P505957 | Lọc dầu nhiên liệu Volvo (11110474)

Dùng cho máy xúc Volvo EW145B (11110474)
Hãng sản xuât: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông sô kỹ thuật:
Outer Diameter    109 mm (4.29 inch)
Thread Size    1-14
Length    204 mm (8.03 inch)
Efficiency 50%    3 micron
Efficiency 95%    14 micron


DONALDSON VIỆT NAM