Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502655 | Lọc dầu nhiên liệu Perkins (26560201)

P502655 | Lọc dầu nhiên liệu Perkins (26560201)

Dùng cho lu Sakai SV512, động cơ Perkins (26560201)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

 

Lọc nhiên liệu P502655 dùng thay thế:

Perkins 26560201

CAT 1r-0794

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter: 76.5 mm

Inner Diameter: 34.5 mm

Height: 159 mm (6.26 inch)

P502655 | Lọc dầu nhiên liệu Perkins (26560201)

Dùng cho lu Sakai SV512, động cơ Perkins (26560201)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

 

Lọc nhiên liệu Donaldson P502655 dùng thay thế:

Perkins 26560201

CAT 1r-0794 (1R0794)

 

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter: 76.5 mm (3.01 inch)

Inner Diameter: 34.5 mm (1.36 inch)

Height: 159 mm (6.26 inch)

Efficiency 50%: 7 micron

Efficiency Beta 75: 13 micron


DONALDSON VIỆT NAM