Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502609 | Lọc tách nước Racor (2040PM)

P502609 | Lọc tách nước Racor (2040TM)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    108.5 mm (4.27 inch)
Inner Diameter    21 mm (0.83 inch)
Length    121.4 mm (4.78 inch)
Efficiency 90%    10 micron

P502609 | Lọc tách nước Racor (2040TM)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    108.5 mm (4.27 inch)
Inner Diameter    21 mm (0.83 inch)
Length    121.4 mm (4.78 inch)
Efficiency 90%    10 micron


DONALDSON VIỆT NAM