Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502519 | Lọc thông hơi thủy lực Komatsu

P502519 | Lọc thông hơi thủy lực Komatsu
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    52 mm (2.05 inch)
Inner Diameter    38 mm (1.50 inch)
Length    52 mm (2.05 inch)
Efficiency Beta 2 7 micron

P502519 | Lọc thông hơi thủy lực Komatsu
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    52 mm (2.05 inch)
Inner Diameter    38 mm (1.50 inch)
Length    52 mm (2.05 inch)
Efficiency Beta 2 7 micron


DONALDSON VIỆT NAM