Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502507 | Lọc nhớt máy phát điện Iveco (1905704)

P502507 | Lọc nhớt máy phát điện Iveco (1905704)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    108 mm (4.25 inch)
Thread Size    M30 x 2
Length    259 mm (10.20 inch)
Gasket OD    100.5 mm (3.96 inch)
Efficiency 90%    27 micron
Efficiency Beta 75    6 micron

P502507 | Lọc nhớt máy phát điện Iveco (1905704)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    108 mm (4.25 inch)
Thread Size    M30 x 2
Length    259 mm (10.20 inch)
Gasket OD    100.5 mm (3.96 inch)
Efficiency 90%    27 micron
Efficiency Beta 75    6 micron


DONALDSON VIỆT NAM