Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502425 | Lọc dầu nhiên liệu HINO 500, Kobelco SK350-9

P502425 | Lọc dầu nhiên liệu HINO 500, Kobelco SK350-9
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thay thế:
HINO 23304-EV030
HINO 23304-EV031
HINO 23304-EV400

Tài liệu kỹ thuật:
Outer Diameter    90 mm
Inner Diameter    19 mm
Length    110 mm
Gasket OD: 25 mm
Gasket ID: 22 mm
Efficiency 50%    2 micron

P502425 | Lọc dầu nhiên liệu HINO 500, Kobelco SK350-9
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thay thế:
HINO 23304-EV030
HINO 23304-EV031
HINO 23304-EV400

Tài liệu kỹ thuật:
Outer Diameter    90 mm
Inner Diameter    19 mm
Length    110 mm
Gasket OD: 25 mm
Gasket ID: 22 mm
Efficiency 50%    2 micron


DONALDSON VIỆT NAM