Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502391 | Lọc dầu HINO 700 (S2340-11690)

P502391 | Lọc dầu HINO 700 (S2340-11690)
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    91 mm (3.58 inch)
Inner Diameter    19 mm (0.75 inch)
Length    130.5 mm (5.14 inch)
Efficiency 99%    9 micron
Primary App HINO 234011690

P502391 | Lọc dầu HINO 700 (S2340-11690)
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    91 mm (3.58 inch)
Inner Diameter    19 mm (0.75 inch)
Length    130.5 mm (5.14 inch)
Efficiency 99%    9 micron
Primary App HINO 234011690


DONALDSON VIỆT NAM