Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502226 | Lọc dầu nhiên liệu Mitsubishi (ME300361)

P502226 | Lọc dầu nhiên liệu Mitsubishi (ME300361)

Dùng cho ô tô HINO 300, Mitsubishi Fuso, Isuzu

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

 

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter 95 mm (3.74 inch)

Inner Diameter 27.3 mm (1.07 inch)

Length 94.5 mm (3.72 inch)

Overall Length 98.9 mm (3.89 inch)

Efficiency 50% 20 micron

P502226 | Lọc dầu nhiên liệu Mitsubishi (ME300361)

Dùng cho ô tô HINO 300, Mitsubishi Fuso, Isuzu

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

 

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter 95 mm (3.74 inch)

Inner Diameter 27.3 mm (1.07 inch)

Length 94.5 mm (3.72 inch)

Overall Length 98.9 mm (3.89 inch)

Efficiency 50% 20 micron


DONALDSON VIỆT NAM