Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502170 | Lọc hồi thủy lực Doosan Solar 55

P502170 | Lọc hồi thủy lực Doosan Solar 55
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    89.92 mm (3.54 inch)
Inner Diameter    49 mm (1.93 inch)
Length    277.11 mm (10.91 inch)
Collapse Burst    6.9 bar (100 psi)

P502170 | Lọc hồi thủy lực Doosan Solar 55
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    89.92 mm (3.54 inch)
Inner Diameter    49 mm (1.93 inch)
Length    277.11 mm (10.91 inch)
Collapse Burst    6.9 bar (100 psi)


DONALDSON VIỆT NAM