Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502166 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson

P502166 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson

Dùng cho động cơ Yanmar, Kobuta, Isuzu

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

 

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter: 35 mm (1.38 inch)

Inner Diameter: 11.5 mm (0.45 inch)

Length: 87.5 mm (3.44 inch)

Efficiency 50%: 16 micron

P502166 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson

Dùng cho động cơ Yanmar, Kobuta, Isuzu

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

 

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter: 35 mm (1.38 inch)

Inner Diameter: 11.5 mm (0.45 inch)

Length: 87.5 mm (3.44 inch)

Efficiency 50%: 16 micron


DONALDSON VIỆT NAM