Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502163 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson

P502163 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

 

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter: 82.4 mm (3.24 inch)

Thread Size: 3/4-16

Length: 103.3 mm (4.07 inch)

Gasket OD: 62.86 mm (2.47 inch)

Gasket ID: 55.19 mm (2.17 inch)

Efficiency 50%: 10 micron

P502163 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

 

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter: 82.4 mm (3.24 inch)

Thread Size: 3/4-16

Length: 103.3 mm (4.07 inch)

Gasket OD: 62.86 mm (2.47 inch)

Gasket ID: 55.19 mm (2.17 inch)

Efficiency 50%: 10 micron


DONALDSON VIỆT NAM